Índice de contidos 16:07 En Casa Dosinda teñen problemas co tema de darlles as sobras aos clientes! 32:19 O xogo dos Casquetes 49:56 O alcalde de Pazos trae os arqueiros de Lugo para cazar os vellos da vila 01:04:20 Xogamos con Eva a recoñecer os fillos dos famosos 01:13:16 Xogamos ao Non llo digas a mamá 01:25:33 Vén pintar a mona Toño Sanchís 02:02:39 Entre o pai e o fillo descobren de onde veñen os ruídos que non deixan durmir o rapaz pola noite