Índice de contidos 16:16 Aparece Deus na voda e non se resisten a preguntarlle a caducidade do matrimonio! 33:28 Marisol fainos un Xogo dos Casquetes ben entretido! 47:08 Falamos por teléfono con Carmen Lomana 51:33 O Galicia Directo descobre en plena conexión unha familia de furtivos! 01:11:09 Rober, Xiao, Carlos Blanco e David Perdomo xogan ao 'Que gardas aí?' 01:42:25 Xogo de Tronos acaba na Seguridade Social! 01:55:04 Roberto convida a unha caña a todos os membros do equipo e do público