Índice de contidos 01:21 Roberto repasa as noticias máis curiosas da actualidade 09:53 O neno do 'fú-bol' atopa un seareiro do Celta entre o público 22:30 Monti Castiñeiras e Benedicta xogan ao 'Que me estás contando?' 50:07 Roberto entrevista a Benedicta 01:07:57 Sketch: Uns xubilados rouban nun balneario de Guitiriz 01:24:51 Roberto xoga ao 'Vaia trola' con Antonio Garrido 01:40:18 Sketch: O rei emérito muda para Sanxenxo