Índice de contidos 00:00 Axudas da PAC 05:34 Balance das IXP de carne de vacún 16:36 Feira Biocultura A Coruña