Índice de contidos 00:00 A importancia ecolóxica dos bosques de ribeira 07:35 Gandeiros de Mazaricos protexen os bosques de ribeira 18:55 A normativa agraria e os bosques de ribeira