Índice de contidos 00:00 A muller no sector leiteiro 09:28 Recuperación das masas de frondosas 25:07 Cachenas de San Tirso