- Agroamb, premio Aresa de desenvolvemento rural - O botelo