1/ TOXO Noutro tempo, o toxo desempeñaba un papel fundamental nas explotacións gandeiras. Usábase