A primeira historia deste domingo comeza no mar e cuns animais dos que non adoitamos falar na Labran