Asuntos_ - XIII Xornadas técnicas de vacún de leite de Seragro - A selección xenética e a xes...