Primeira refinería de aceite en Galicia / A importancia do solo