- Iogures artesanais da gandería Chousa - 55 aniversario da Cooperativa Coren