Reportaxes: - Sistema de seguros agrarios no sector do vacún de carne. - Facenda O AGRO e grupo Galeguesa: carne de calidade criada na montaña. - Versos da Ruda: repostería caseira e fresca en envases individuais.