Reportaxes: - A loita biolóxica contra a avespiña do castiñeiro. - Mantemento dos equipos de muxidura.