- A leña, repunte de uso nos fogares - A evolución da maquinaria en relación coa leña