O ser dos galegos, como o de calquera pobo, non se configura só no pensamento racional. Hai unha par