As reunións para o xogo ao redor dunha mesa volven ser a desculpa perfecta para que ás protagonistas