Neste novo capítulo da segunda tempada de “Escoba!”, os seguidores comprobarán quen é a que mellor b