Neste programa coñeceremos algúns dos establecementos con máis historia da nosa xeografía, dende un café testemuña da vida cultural compostelá, ata restaurantes e tabernas que deron de beber e de comer a múltiples xeracións.