“Criaturas” achegarase ao lugar de Podente, no concello lugués de Chantada, onde só habitan seis familias, todas elas dedicadas á gandería. Alejandro Macías falará con Fernando, propietario dunha cabra que acaba de parir e que ten problemas para darlles de mamar ás súas crías. Ademais, o programa presentará a Kardún, un can con delicados problemas de saúde e a Cocún e Aquiles, dous cabalos que loitarán por un suculento trofeo. No apartado “Mascotas de famosos”, Tonhito de Poi amosará os gatos salvaxes ...