- Dez anos de traballo para Citroën - O viño galego ábrese ao público