Reportaxes: - Vendima 2016: as denominacións de orixe recollen 60 millóns de quilos de uva. - Unha costeira mala.