Reportaxes: - Prisión permanente revisable a debate. - O xiro á dereita de América Latina.