Reportaxes: - A madeira: industria pioneira. - Manzaneda: turismo de montaña.