Programa divulgativo sobre os dereitos dos consumidores.