- Saúde: elixir zapatos - Consumo: pedir unha folla de reclamacións - Alimentación: comer de friameira - Tecnoloxía: contratar a conexión de teléfono e internet - Transporte: os prezos dos combustibles - APP: 'whatoweather'