Unha das protagonistas do programa é Amelie, que naceu en Nova Calidonia, medrou na Illa de Reuni...