Neste Como Galegos! teremos a tres artistas multidisciplinares. Todos eles teñen algunha habilida...