Eles son unha parella de urbanitas vidos a menos que teñen que vivir na aldea, e a sogra dela, ag...