Malia os esforzos de Nacho por rematar coa relación da súa nai e o seu sogro antes de que a súa muller se decate, Vero remata por descubrir o que ocorre dentro dos muros de “Casa Manola” e incomódase con el por ocultarlle todo. Debido ao seu desgusto, Vero busca refuxio na adega, onde Álvaro trata de seducila aproveitando a ocasión.