Índice de contidos 00:00 Cabeceira das 9.00 horas 04:07 Conexión coa Radio Galega 20:08 Revista de prensa 31:16 O tempo 50:26 Deportes 59:14 O tempo