Índice de contidos 00:00 Cabeceira das 9.00 horas 06:19 Conexión coa Radio Galega 14:41 Revista de prensa 37:31 O tempo 38:43 Deportes 54:54 Cabeceira das 10.00 horas