Índice de contidos 00:00 Cabeceira das 9.00 h 05:27 Conexión coa Radio Galega 26:09 Revista de prensa 58:44 O tempo