Índice de contidos 00:00 Cabeceira das 9.00 horas 04:36 Conexión coa Radio Galega 16:34 Revista de prensa 29:49 O tempo 41:52 Deportes 54:13 O tempo