Índice de contidos 00:00 Cabeceira das 8.00 horas 26:07 O tempo 29:59 Cabeceira das 8.30 horas 42:28 Revista de prensa 45:01 Deportes 57:58 O tempo