Índice de contidos 00:00 Cabeceira das 8.00 horas 29:32 O tempo 31:21 Cabeceira das 8.30 horas 42:44 Revista de prensa 44:39 Deportes