Índice de contidos 00:00 Cabeceira das 9.00 horas 06:31 Conexión coa Radio Galega 17:09 Última hora desde a redacción 20:10 Revista de prensa 28:43 A entrevista 39:17 Conexión coas delegacións 43:57 Deportes 55:03 O tempo