Índice de contidos 00:00 Cabeceira das 8.00 horas 29:44 O tempo 31:25 Cabeceira das 8.30 horas 45:22 Revista de prensa 49:44 Deportes 58:45 O tempo