Índice de contidos 00:00 Cabeceira das 9.00 horas 05:38 Conexión coa Radio Galega 21:11 Revista de prensa 34:18 A entrevista 53:03 Deportes 59:14 O tempo