Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 9.00 h 04:45 Conexión coa Radio Galega 24:12 Revista de prensa 42:16 Deportes 54:58 O tempo