Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 9.00 h. 36:12 Revista de prensa 50:40 Deportes 58:40 O tempo