Índice de contidos 00:12 Cabeceira das 9.00 h 16:35 Revista de prensa 47:24 Deportes 56:36 O tempo