Índice de contidos 00:00 Cabeceira 04:33 O Tempo 07:15 Conexión coa Radio Galega 16:59 Conexión última hora desde a redacción 19:57 Revista de prenda 44:03 Deportes 53:19 O Tempo