Índice de contidos 00:10 Cabeceira das 9.00 h 06:52 Conexión coa Radio Galega 22:39 Revista de prensa 42:18 Deportes 51:19 O tempo