Índice de contidos 00:12 Cabeceira das 9.00 h 05:05 Conexión coa Radio Galega 23:49 Revista de prensa 41:51 Deportes 53:23 O tempo