Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 9.00 h 06:22 Conexión coa Radio Galega 17:47 Revista de prensa 41:14 Deportes