Índice de contidos 00:00 Cabeceira das 9 h 00:11 Titulares 04:40 O tempo 05:40 Conexión coa Radio Galega 12:07 Prensa 35:45 Información local 42:21 Deportes 55:17 O tempo