Índice de contidos 00:12 Cabeceira das 9.00 h 05:21 Conexión coa Radio Galega 17:03 Revista de prensa 42:12 Deportes 54:30 O tempo