Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 9.00 h 06:26 Conexión coa Radio Galega 19:59 Revista de prensa 40:15 Deportes 55:37 O tempo