Índice de contidos 00:11 Cabeceira das 9.00 h 06:08 Conexión coa Radio Galega 22:29 Revista de prensa 46:49 Deportes 58:43 O tempo